NASA bekräftar att biobränslen minskar klimatutsläppen från jetmotorer

4 september, 2018

Nya studier från NASA visar att biobränsle minskar de klimatfarliga utsläppen från flyg med jetmotorer med 50-70 procent. Testerna har genomförts genom flygningar med en 50-50 blandning av fossilt bränsle och biobränsle i tanken. Testflygningarna har gjorts på upp till 40 000 fots höjd (ca 12 000 meter). Biobränslet som användes är tillverkat på vegetabilisk olja.

NASA planerar att göra fortsatta studier för att förstå mer om biobränslens påverkan på flygets utsläpp.

Läs mer här