Stort svenskt elflygsinitiativ lanseras

13 december, 2018

Den allra mest lovande teknikutvecklingen för att minska flygets miljöpåverkan sker inom elflyg. Utvecklingen inom el- och hybridflygplan har tagit fart på riktigt. Norge har aviserat att alla inrikesflygningar 2040 ska ske med elflygplan.

5 december lanserades ett stort svenskt projekt: ELISE. Projektledaren, Chalmersforskaren Anders Forslund presenterade en roadmap för hur tekniken kan användas i Sverige. Målet är att få upp ett svenskt elflygplan med åtta passagare i luften på mindre än två år.

Bakom ELISE står Chalmers tekniska högskola, Luftfartsverket QRTECH och RISE tillsammans med flygindustrin och andra aktörer (bla högskolorna KTH, Linköping, Uppsala, Luleå, samt privata aktörer som GKN, SAAB, ABTERY, Elitkomposit).

Elflygplan kommer att vara lämpliga på kortare distanser, exempelvis inrikesflygningar i Norden. Den typen av resor står för 40 procent av flygets koldioxidutsläpp. Elflygplan är helt utsläppsfria.

Och inte nog med det: elflygplan skulle förändra hur vi tänker på flygplan och flygplatser. Elektriskt flyg inte är som vanliga flygplan med en annan motor. Det är en helt ny typ av transportmedel. Bullret är mycket lägre och elflyg kräver mycket kortare start- och landningsbanor. Vi kommer sannolikt se mindre flygplan som kan trafikera flygplatser mycket närmare stadskärnorna än i dag.

Sverige har ovanligt goda förutsättningar för att ta täten i elflygsracet. Vi har en lång tradition av att utveckla och producera flygplan. Vi har industriella förutsättningar, stort tekniskt kunnande och stort miljöengagemang från både politiker och allmänhet. Att leda den tekniska utvecklingen inom elflyget och utveckla grön teknik som exporteras till resten av världen är kanske det enskilt bästa sättet som Sverige kan bidra till klimatarbetet.

– Vi har en stark flygindustri i Sverige och en gång i tiden så utvecklades flyget som svar på ett yttre hot. I dag är hotet klimatförändringarna och då bör vi svara med elflyg, säger projektledaren Anders Forslund.

Se en intervju om elflygets framtid med Anders Forslund här