Flygets betydelse för Sverige

För ett avlångt land som Sverige, avlägset beläget högst upp i Norden, spelar flyget en viktig roll. Tillgången till ett väl utbyggt flygnät är helt avgörande för vår ekonomiska tillväxt, för att få influenser från omvärlden och för vår möjlighet att påverka vår omvärld.

Flyget i siffror

Till och från Sveriges 43 flygplatser reser årligen 46 777 329 passagerare och 300 000 tonnage fraktas med flyg. Mellan åren 2013 och 2017 ökade antalet landningar med utrikesflyg på svenska flygplatser med 12 procent medan antalet landningar med inrikesflyg varit oförändrat under samma period. Det totala antalet passagerare på svenska flygplatser ökade med 22 procent mellan dessa år.

Flygnäringen bidrar med ca 53 miljarder till svenskt BNP och skapar drygt 80 000 arbetstillfällen. Dessutom beräknas flygnäringen indirekt skapa ytterligare drygt 100 000 jobb inom näringar som möjliggörs av flyget, främst inom turistnäringen. Utländska besökare blir allt viktigare för svensk tillväxt och sysselsättning. Passagerare som anländer till Sverige med flyg spenderar cirka 60 miljarder kronor, årligen.

Flyget knyter samman Sverige – en förutsättning för att hela landet ska leva

Transportslagen i Sverige är till stor del kompletterande. Det innebär att nästan alla resor som görs med flyg och tåg inbegriper minst ett ytterligare transportslag i kedjan från dörr till dörr. Ett modernt transportsystem där alla trafikslag ingår är nödvändigt för att säkerställa god tillgänglighet över hela Sverige.

Flyget är ett av fyra stora trafikslag och en del av svensk kollektivtrafik som gör det möjligt att bo och arbeta i hela landet. För många svenskar är flyget det enda realistiska transportmedlet. Exempelvis för idrottsklubbar på Gotland som möter lag över hela Sverige, eller företagare i norr som har viktiga möten i Stockholm. Flera framgångsrika företag, små som stora, finns på mindre orter över landet. De fyller ofta en enormt viktig roll som arbetsgivare och tillväxtmotor i lokalsamhället. Effektiva och välfungerande flygförbindelser är en nyckelfaktor för att företag, oavsett var de har sitt säte, ska kunna verka och växa. Det här rör sig inte flygresor som görs av bekvämlighet, utan av ren nödvändighet. En väl fungerande flygtrafik gynnar sysselsättning och regional utveckling i hela landet.

Förbindelserna med omvärlden – Sverige en exportsuccé

Sverige är ett av Europas mest handelsberoende länder. Vi har en hög andel av både export och import, jämfört med övriga länder inom EU och OECD. För att vara ett relativt litet land har Sverige gjort ett stort intryck på omvärlden. Svensk design, industriproduktion, musik, mode och innovation har nått ut över hela världen och satt det lilla landet i norr på kartan. Svenska företag flyger sina anställda ut i världen för möten som skapar relationer, och i förlängningen affärsförbindelser. Årligen fraktas 300 000 tonnage varor till och från de svenska flygplatserna. En stor del av Sveriges ekonomiska välstånd beror på att vi handlar och gör affärer med hela världen. Det hade aldrig varit möjligt utan flyget.

“Flyget har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft och spelar en viktig roll genom att tillgodose människors och näringslivets behov av långväga resor och transporter, såväl inrikes som utrikes.”

Från regeringens flygstrategi, 2017