Sverige kan ta ledning i flygets klimatarbete

11 december, 2018

Idag skriver Transportföretagens Vd Mattias Dahl och Svenska Flygbranschens chef Fredrik Kämpfe om att Sverige behöver en tydlig och fungerade framtidspolitik med mål och riktlinjer för ett klimatsmart flyg. De hänvisar till Norge som ett exempel på politisk vision, där har man satt upp målet att hela inrikesflyget ska vara elektrifierat innan 2040.

Det talas väldigt lite om att vi i Sverige ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling med bland annat effektivare flygplansmotorer och aerodynamiskt optimerade flygplan som reducerar de klimatpåverkande utsläppen när den används i flygplan världen över. Det globala regelsystemet gör att varje klimatsmart landvinning kan omsättas över hela världen väldigt snabbt. ”

Läs hela artikeln här