Minskad klimatpåverkan

Samtidigt som flyget fyller en viktig funktion i samhället, är det viktigt att minska dess utsläpp av växthusgaser. Flygindustrin jobbar aktivt med att sänka utsläppen, och har gjort det i många år med goda resultat. Flygplanen blir allt lättare, motorerna mer effektiva. Nästa steg är att ersätta bränslet med biodrivmedel, och därefter elektrifiera planen. Det går att minska flygets klimatpåverkan utan att minska flygandet.

Femtio år av utsläppsminskningar

Ständig innovation och förbättrad teknik har minskat flygets utsläpp per passagerarkilometer i decennier. De senaste 50 åren har koldioxidutsläppen per passagerarkilometer minskat med 70 procent.

De totala utsläppen från inrikestrafiken minskar. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med hela 20 procent. I dag står inrikesflyget för 0,9 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Utrikesflygets utsläpp har under de senaste åren ökat. Det är till följd av att resandet ökar. Det är i grunden något positivt. Fler människor har möjlighet att uppleva, arbeta och studera i andra delar av världen. För att bryta trenden med ökande totalutsläpp måste vi därför arbeta för att sänka utsläppen per passagerare och kilometer. Utvecklingen går åt rätt håll. Om man ser till utsläpp per passagerarkilometer så minskar det även för utrikesflyget.

En viktig komponent i att reducera utsläppen är modern flygteknik. Nya flygplansmodeller genererar väsentligt lägre utsläpp än sina föregångare. De senaste tio åren har SAS och BRA, till exempel, introducerat nyare modeller i sin flygplansflotta som reducerat utsläppen med 35-40 procent per passagerarkilometer.

Den långsiktiga trenden är i hög grad en produkt av många små förbättringar som tillsammans gör att flyget som helhet successivt minskar sin miljöpåverkan. Ett exempel är så kallade winglets. Det är böjen längst ut på vingspetsen som minskar flygplanets luftmotstånd och därmed minskar bränsleförbrukningen med 3-5 procent, beroende på avståndet och hur tungt lastat planet är. Ju längre flygning och tyngre plan, desto större effekt. Det motsvarar ungefär 700 ton mindre koldioxid per år för varje Airbus 320-flygplan. Ett annat exempel är lättare kabininredning som gör att planet väger mindre och effektivare motorer.

Sammantaget har flygets miljöpåverkan alltså minskat med 70 procent per passagerarkilometer de senaste femtio åren. Och inget tyder på att de skulle sluta minska.

Planen framåt

Flyget står för ungefär 5 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Det mesta kommer från utrikesflyget (4,1 procent) medan inrikesflyget står för 0,9 procent. Som jämförelse står inrikes vägtrafik för över 25 procent, och arbetsmaskiner för 5,6 procent.

Det finns en plan för att minska utsläppen ytterligare. 2008 enades bland annat flygplanstillverkare, flygbolag och flygplatsägare i Air Transport Action Group (ATAG) om gemensamma mål för att minska koldioxidutsläppen:

  • Flygplansflottans bränsleeffektivitet ska förbättras med 1,5 procent per år fram till 2020.
  • 2020 ska ett tak sättas flygets nettoutsläpp. All tillväxt måste därefter ske på ett koldioxidneutralt sätt.
  • 2050 ska flygets nettoutsläpp vara hälften av vad det var 2005.

Om tydliga incitament för att investera i ny, miljövänlig teknik skapas, kommer flygets koldioxidutsläpp fortsätta att minska.

För att uppnå målen finns en rad internationella överenskommelser på global och europeisk nivå. Läs mer under rubriken Internationella Överenskommelser

Svenska utsläpp 2016

Industri

27.1%

Inrikes vägtrafik

25.3%

Jordbruk

11%

Internationell sjöfart

11%

El och fjärrvärme

7.7%

Internationellt flyg

4.1%

Inrikesflyg

0.9%

Inrikes sjöfart

0.5%

Järnväg

0.1%