Bibliotek

Här samlar vi länkar till källor där du som är intresserad kan läsa mer om teknikutveckling inom flyget och minskad miljöpåverkan.

 

EASA

EASA är EU:s flygsäkerhetsbyrå. Här finns intressant fakta om det europeiska flygtrafiknätet och om strategier för att begränsa flygets klimatpåverkan på EU-nivå.

https://www.easa.europa.eu/eaer/topics/air-traffic-management-and-operations

https://www.easa.europa.eu/eaer/topics/sustainable-alternative-fuels/emission-reductions-and-benefits

 

Eurostat

Eurostat är EU-kommissionens statistikorgan. Här samlar de fakta om den europeiska flygplansflottan.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171207-1

 

ICAO

ICAO är ett specialiserat FN-organ som arbetar med internationell reglering av flygtrafiken. ICAO:s miljörapport innehåller bland annat informatoin om de tekniska framsteg som har gjorts för att minska utsläppsnivåerna från flyget.

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Publications/ENV_Report_2010.pdf?Mobile=1

 

Naturvårdsverket

Hos Naturvårdsverkets finns bland annat information om hur utsläppsnivåerna från flygtrafiken i Sverige har förändrats över tid.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=a55dd4272f43c6c0

 

Oxford Economics

I den här rapporten av Oxford Economics går det att läsa om flygnäringens betydelse för Sveriges ekonomi.

https://www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2011/10/economic-benefits-from-air-transport-in-sweden-v1.1.pdf

 

Zunum Aero

Zunum Aero är en amerikansk startup som arbetar med att utveckla eldrivna flygplan för kommersiell trafik. Här kan du läsa om tekniken som Zunum Aeros elplan är utrustade med.

https://zunum.aero/technology/