Om Smart Flyg

 

Smart Flyg samlar fakta och nyheter om  hur flygets klimatpåverkan går att minska genom teknisk utveckling och internationella överenskommelser, utan att klippa av den livsnerv som flyget utgör för samhället.

Debatten om flygets utsläpp och klimatpåverkan har hettat till. Flyget har blivit en symbol för klimatfrågan. Det är sant att flyget behöver minska sina utsläpp. Den diskussionen är nödvändig och välkommen. Men det kan göras på olika sätt. Vi vill minska utsläppen utan de negativa konsekvenserna för Sverige av ett begränsat flygande.

Smart flyg är ett initiativ för att kombinera hållbarhet och verkningsfulla klimatpolitiska åtgärder med teknisk innovation och incitament för snabbare förändring. Hållbarhet + innovation.

På många områden handlar hållbarhetsdiskussionen om innovation och utvecklingen av alternativ, grönare teknik. Det gäller inte minst på vägtrafikens område. Det finns en tilltro till utvecklingen som ofta verkar saknas på flygområdet, där många i stället förespråkar att människor ska flyga mindre, eller helt sluta.

Flyget har en utomordentligt viktig roll i samhället. Det är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Sverige är ett handelsberoende land med stora avstånd. Flyget och gör det möjligt att bo och verka i hela Sverige. Det gör det möjligt för människor att träffas, lära känna och förstå varandra. Sverige skulle bli fattigare om färre kunde flyga.

 

Smart Flyg drivs av Transportföretagen