Se hela riksdagsseminariet om flyget och innovation för minskad miljöpåverkan 24/8

31 augusti, 2018

Fredagen den 24 augusti arrangerade Mathias Sundin, riksdagsledamot för Liberalerna, ett riksdagsseminarium för att lyfta diskussionen om hur flygets miljöpåverkan kan minska genom innovation. Bland talarna fanns ledande experter på ämnet för att ge sitt perspektiv på frågan.

Tomas Grönstedt, professor i turbomaskiner på Chalmers Universitet betonade vikten av att Sveriges flygflotta måste användas mer klimateffektivt. Grönstedt menade att detta är främst en fråga hur flygplanen körs mellan destinationerna. Grönstedt lyfte också vikten av att använda nya innovationer i flygbranschen som t.ex ”Open rotor” som kan minska utsläppen motsvarande hela Sveriges årliga utsläpp av koldioxid.

Anders Forslund, koordinator för ELISE – Elektrisk lufttransport i Sverige talade om den snabba utvecklingen som elflygplan har genomfört, från sci-fi till verklighet. Det som utmärker elektriska flygplan, enligt Forslund är deras låga bullernivåer, energikostnader och utsläppsnivåer. Forslund menade även att elektriska flygplan är billigare att tillverka, använda och underhålla än traditionella flygplan som används idag.

Fredrik Granberg, forskare i energiteknik vid Luleå tekniska universitet gav sin bild av hur biobaserade flygbränslen kan minska utsläppen markant. Enligt Granberg finns det redan idag cirka tio initiativ som arbetar för att utveckla flygbränslen. I denna utveckling har Sverige goda möjligheter att bidra givet vår goda tillgång på skog och biomassa, menade Granberg.

I det efterföljande panelsamtalet talade Fredrik Kämpfe, Branschchef för Svenska Flygbranschen om att folkvalda politiker måste arbete mer lösningsorienterat snarare än att ensidigt fokusera på att rikta kritik mot flygandet. Kämpfe menade att det kommersiella flyget redan 2008 enats om att arbeta utifrån fyra fokusområden för att stärka miljöarbetet. De fyra pelarna som flyget ska arbeta aktivt med enligt Kämpfe är, förbättrad infrastruktur, ökad effektivitet, internationella överenskommelser och tekniska utvecklingssprång.