SAS kräver att det norska flygskatten öronmärks för produktion av biobränsle

1 november, 2018

Likt andra flygbolag har SAS under lång tid motsatt sig den flygskatt som infördes i Norge under 2016 och i Sverige i april i år. Argumenten mot skatten är att den saknar reell effekt för miljön utan endast försämrar flygbolagens möjlighet att investera i utveckling av klimatsmart teknik och biobränslen.

Nu säger SAS vd Rickard Gustafson att bolaget accepterar den norska flygskatten, med villkoret att pengarna går till utvecklingen av biobränslen. En kritik mot skatten har varit just det faktum att pengarna inte är öronmärkta för grön utveckling. Nu menar alltså Gustafson att bolaget kan leva med skatten om den används till att driva på en mer storskalig produktion av biobränsle.

”Vi behöver en övergångslösning fram mot nollutsläpp från flygbranschen, och biodrivmedel är helt nödvändigt för att nå det målet. I dag är det för dyrt att köpa. Ska vi få i gång en stor produktion av biodrivmedel behövs politiska initiativ”

Läs artikeln i norska Dagens Naeringsliv här