Voyager: Så skapar vi ett hållbart flyg – utan att flyga mindre

14 september, 2018

Voyager har träffat tre svenska forskare för att höra mer om hur vi kan skapa ett hållbart flyg utan att flyga mindre.

Idag är utsläppen av växthusgaser per person och flygresa mycket högt och flygandet i Sverige har ökat kraftigt de senaste decennierna Men sett i ett globalt perspektiv ger svenskarnas flygande en knappt mätbar effekt på de totala utsläppen, skriver journalisten Magnus Aschan.

Aschan menar att för att uppnå en så stor effekt som möjligt bör vi kanalisera vår kraft på innovation och teknisk utveckling som snabbt kan få global spridning.

Forskarna menar att vi behöver satsa mer på tekniska innovationer inom flyget och skapa incitament till att minska klimatpåverkan. Mer forskning, nya tekniska lösningar och moderna flygplan behövs för att vi ska kunna fortsätta vara globala medborgare och samtidigt minska vårt avtryck på miljön väsentligt menar forskarna.

Läs mer om hur vi kan skapa ett hållbart flyg här