SvD debatt om flygets betydelse för Norrland

23 maj, 2018

Efter Nextjets konkurs är nästan alla överens om flygets betydelse för hela Sveriges möjlighet att leva och utvecklas.

Karin Svensson-Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, håller inte med. Fem dagar efter konkursen, när ett antal orter i Norrland står helt utan flygförbindelse med omvärlden, kräver hon en fördubbling av flygskatten. Syftet är att minska flygandet. Det skulle få förödande konsekvenser för stora delar av Sverige.

Transportföretagens VD Mattias Dahl och Svenska Flygbranschens Fredrik Kämpfe skriver replik i Svenska Dagbladet.

”Vi delar helt uppfattningen att flyget, liksom alla andra transportslag, måste minska sina utsläpp av växthusgaser. Men det kan och bör ske genom att utveckla flyget i stället för att avveckla det.”

Läs artikeln i SvD.