21 december, 2018

Vad kan vi vänta oss av 2019?

Det hände mycket på innovationsområdet inom flyget under 2018. I maj fick Boeing-backade elflygstillverkaren Zunum…
13 december, 2018
Stort svenskt elflygsinitiativ lanseras
12 december, 2018
Utsläppen från inrikesflyget minskar
Fler nyheter
Nästa generations motorer med fläktblad av lätt kol- och titankomposit i kombination med en ny kärnstruktur inuti motorn ökar temperaturen i motorn och höjer motorns effektivitet vilket uppskattas leda till cirka 20 000 ton i minskade koldioxidutsläpp per flygplan och år.
Virveldämpare, så kallade winglets, på flygplanets vingspetsar minskar luftmotståndet utan att öka spännvidden. Dessa minskar bränsleförbrukningen med upp till 5 procent beroende på avståndet och hur tungt lastat planet är.
Genom att använda så kallad friformsframställning där material till flygplansdelar framställs skikt för skikt genom 3D-printning kan vikten på dessa delar minska med uppskattningsvis 30-55% i jämförelse med traditionellt framställda delar i exempelvis metall.
Att använda biobränsle som drivmedel är ett viktigt steg i att minska flygets utsläpp av växthusgaser. Biobränsle kan minska utsläppen med 80 procent och fungerar redan med dagens flygmotorer.

Smart Flyg

En samlingspunkt för innovation och teknologi som minskar flygets miljöpåverkan

Flyget står för 5 % av Sveriges totala utsläpp. Det kan jämföras med sjöfarten som står för mer än dubbelt så stor andel av utsläppen, eller vägtrafiken som ensam utgör en fjärdedel av Sveriges utsläpp.

Mer om flygets miljöpåverkan

Med start 2021 ingår 76 länder i det internationella samarbetet CORSIA för att halvera utsläppen från flyget till 2050. Tillsammans står de här 76 länderna för 87,7 % av den globala flygtrafiken.

Mer om internationella överenskommelser

De senaste femtio åren har flygets co2-utsläpp per passagerarkilometer minskat med 70 procent. Modern flygteknik och grönare flygmetoder har effektiviserat bränsleförbrukningen och kommer att fortsätta minska flygets miljöpåverkan framöver.

Mer om teknikutveckling och innovation

Om flygningar genomfördes genom raka flygvägar skulle det bara inom Europa minska utsläppen med 10 %. På grund av gamla regleringar relaterade till nationella luftrum och militära luftzoner tvingas många flygningar över Europa till långa omvägar. Här krävs internationella, politiska överenskommelser.